Przetargi

  1. Chojnickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku handlowego, położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 7,
  2. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Leśna 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia budynku wg specyfikacji warunków zamówienia, którą można odebrać od Zarządu Wspólnoty, tj. Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w siedzibie Chojnice ul. Mickiewicza 12a albo ze strony internetowej pod linkami poniżej,
  3. Chojnickie TBS Sp. z o.o. zbiera oferty stałej współpracy w zakresie utrzymania terenów zielonych położonych w mieście Chojnice na działkach spółki.
    Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 39 79 116 albo ze strony internetowej pod linkami poniżej,