Przetargi

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę budynku handlowego, położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 7. Treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ.
 2. Chojnickie TBS Sp.z o.o. na podstawie ar. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych informuje o rozstrzygnięciu przetargu. Treść rozstrzygnięcia przetargu znajduje się TUTAJ.
 3. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Leśna 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia budynku 10.04.2018r. godz. 12:00 wg specyfikacji warunków zamówienia, którą można odebrać od Zarządu Wspólnoty, tj. Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w siedzibie Chojnice ul. Mickiewicza 12a albo ze strony internetowej pod linkami poniżej,
 4. Informacja po otwarciu ofert na budowę budynku handlowego, położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 7,
  • Inwestor zamierza przeznaczyć 220.000zł na sfinansowanie zamówienia,
  • w terminie ofertę złożyła:
   GHD BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 89-606 Chojniczki ul. Chojnicka 21A
   za cenę 420.880,41zł + należny VAT=517.682,90zł, okres gwarancji 3 lata, realizowana w terminie i warunkach płatności zapisanych przez zamawiającego w siwz.
 5. Chojnickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku handlowego, położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 7,