Instrukcja BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewniać łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych. Wszystkie strony BIP zawierają w lewym górnym narożniku odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

Cała witryna BIP została podzielona na 9 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony. Na każdej stronie wchodzącej w skład BIP u jej dołu umieszczono dane o jej redaktorze, siedzibie redakcji, nr tel./fax. i e-mail do redaktora, o dacie aktualizacji danych na niej.

Aktualności

Chronologicznie są podane najważniejsze fakty z bieżącej działalności firmy, jak np. o przetargach, ich wynikach.

Informacje podstawowe

W tym dziale zawarte są ogólne informacje związane z funkcjonowaniem firmy, wymieniono cele działania firmy. Podano adresy, telefony oraz wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę działalności instytucji. Wymieniono pracowników, współpracowników, władze spółki, skład Rady Nadzorczej, Komisji Mieszkaniowej; podano zakres ich obowiązków, jakimi sprawami się zajmują. Opisano sposób działania firmy.

Zarządzane nieruchomości

W tym dziale wymieniono wszystkie nieruchomości którymi spółka jest właścicielem i zarządcą.

Lokale mieszkalne

W tym dziale wszelkie oferty lokali mieszkalnych którymi dysponuje obecnie spółka. Podane są informacje o podstawowych warunkach koniecznych do spełnienia przez wnioskodawców, kosztach utrzymania mieszkania, planach inwestycyjnych, wartości wskaźników, które muszą spełniać wnioskodawcy. Udostępnione są pliki do pobrania tj. obowiązujące regulaminy, wnioski deklaracje itp.

Lokale niemieszkalne

W tym dziale wszelkie oferty lokali niemieszkalnych którymi dysponuje obecnie spółka.

Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się aktualne informacje skierowane do najemców i wspólnot mieszkaniowych którymi zarządza spółka.

Przetargi

W tym dziale znajdują informacje o aktualnych przetargach które obecnie spółka ogłosiła.

Redakcja BIP

W tym dziale znajdują informacje o osobach które zajmują się redagowaniem Biuletynu.

Instrukcja BIP

Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej oraz opis jej poszczególnych działów.

Rejestr zmian

Wykaz zmian wprowadzonych przez redaktora do witryny Biuletynu Informacji Publicznej Chojnickiego TBS Sp. z o.o.

Wyszukiwanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Witryna Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP. W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w bocznej prawej części okna witryny BIP, frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciśnięciu przycisku „szukaj” system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem występowania wyszukiwanej frazy w zawartości dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.