Historia

Przedmiotem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Od pierwszych dni działalności Spółki przystąpiliśmy do zrealizowania tego celu poprzez wykonywanie prac zmierzających do wybudowania budynku mieszkalnego, pierwszego w zasobach TBS – u, a zaraz później następnych:

 • 01.04.1998r. – Spółka rozpoczęła działalność.
 • 04.06.1998r. – Podpisano umowę o realizację projektu z Przedsiębiorstwem Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. „Intercon” z Torunia.
 • 05.01.1999r. – Po przeprowadzonym przetargu Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe „PeBeRol” Chojnice Sp. z o.o. rozpoczęło prace budowlane przy pierwszym budynku na ul. Rzepakowej 5B.
 • 30.09.1999r. – Odebrano roboty związane z realizacją w/w inwestycji. Termin realizacji robót w ciągu 9 miesięcy świadczy o dobrym i szybkim wykonywaniu tego zadania.
 • 14.10.1999r. – W wyniku przetargu Zakład Budowlany mgr inż. Jana Fedde rozpoczął w tym dniu roboty budowlane przy drugim budynku mieszkalnym na ul. Rzepakowej 5A.
 • 30.06.2000r. – Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową drugiego budynku. Termin realizacji robót w 8,5 miesiąca świadczy o dobrym i szybkim wykonaniu tego zadania.
 • 08.05.2000r. – Po zastosowaniu procedur zgodnych z „Ustawą o zamówieniach publicznych” podpisano umowę z Pracownią Projektową „ARCHIPLAN” Wojciech Rydzyński na projekt trzeciego budynku mieszkalnego.
 • 04.09.2000r. – Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg na wykonanie trzeciego budynku mieszkalnego z datą otwarcia ofert 16.10.2000 r.
 • 28.09.2000r. – Złożono wniosek kredytowy w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • 20.10.2000r. – Komisja Przetargowa wybrała na wykonawcę budynku przy ul. Wielewskiej 2 Przedsiębiorstwo Budowlane „Fedde”.
 • 02.11.2000r. – Rozpoczęła się budowa trzeciego naszego budynku mieszkalnego. Głównym wykonawcą jest ponownie Przedsiębiorstwo Budowlane „Fedde”. Termin zakończenia realizacji – 31.08.2001 r. Budowa budynku mieszkalnego jest trzecim zadaniem inwestycyjnym Spółki.
 • 01.05.2001r. – Od tego dnia administrujemy obiektem mieszczącym Przychodnię Miejską w Chojnicach przy ul. Kościerskiej 9. Zakończyliśmy administrowanie po decyzji RM Chojnic w dniu 1.06.2002 r.
 • 10.08.2001r. – W tym dniu otrzymali klucze do nowych mieszkań najemcy budynku przy ul. Wielewskiej 2.
 • 01.09.2001r. – Po wygraniu przetargu jesteśmy administratorami trzech budynków mieszkalnych przy nowym szpitalu na ul. Leśnej 2, 4 i 6.
 • 16.08.2002r. – Tego dnia zostały otwarte oferty złożone na przetarg na wykonawstwo budowy budynku przy ul. Wielewskiej 4.
 • 16.09.2002r. – Podpisano umowę z wykonawcą na realizację budynku Wielewska 4. Tą firmą został chojnicki „PeBeRol”.
 • 07.11.2002r. – Podpisano umowę z wykonawcą na realizację budynku Wielewska 6. Ponownie zwycięzcą przetargu został chojnicki „PeBeRol”.
 • 30.12.2002r. – W tym dniu podpisana została umowa o zarządzaniu dawnym Hotelem Pielęgniarskim mieszczącym się pod adresem pl. Niepodległości 7E. Od lipca 2003 roku nastąpiła zmiana adresu na „Wysoka 7”.
 • 30.12.2002r. – W tym dniu podpisana została umowa o zarządzaniu dawnym Hotelem Pielęgniarskim mieszczącym się pod adresem pl. Niepodległości 7E. Od lipca 2003 roku nastąpiła zmiana adresu na „Wysoka 7”.
 • 04.08.2003r. – Zakończono budowę budynku Wielewska 4.
 • 07.09.2003r. – Zakończono budowę budynku Wielewska 6.
 • 16.10.2003r. – Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego przy ul. Wielewskiej 8.
 • 05.12.2003r. – Podpisano umowę na wykonawstwo budowlane inwestycji „Wielewska 8” z firmą „S-Bud” ze Starogardu Gd.
 • 04.12.2004r. – Zakończyła się budowa budynku „Wielewska 8”.
 • 19.01.2005r. – Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 11.
 • 17.03.2005r. – Podpisano umowę na wykonawstwo budowlane inwestycji „Kartuska 11” z Przedsiębiorstwem Budowlano – Projektowym „PERFEKT” z Bydgoszczy. Prace budowlane rozpoczęły się 22.06.2005 roku.
 • 02.02.2006r. – Tego dnia, zgodnie z umową, przekazano nam dokumentację projektową naszego kolejnego budynku „Kartuska 9”.
 • 22.06.2006r. – Zakończono budowę budynku „Kartuska 11”.
 • 21.08.2006r. – BGK umorzył 10 % wartości przedsięwzięcia „Kartuska 11”.
 • 16.02.2007r. – Tego dnia ukazało się w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nasze ogłoszenie o przetargu ograniczonym na roboty budowlane przy budowie 32 – mieszkaniowego budynku położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 9.
 • 21.05.2007r. – Tego dnia ukazało się w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nasze kolejne ogłoszenie o przetargu ograniczonym na roboty budowlane przy budowie 32 – mieszkaniowego budynku położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 9.
 • 14.06.2007r. – Dzień wcześniej ukazało się w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nasze następne ogłoszenie o przetargu ograniczonym na roboty budowlane przy budowie 32 – mieszkaniowego budynku położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 9.
 • 17.08.2007r. – Dokonaliśmy wyboru oferty Zakładu Ogólnobudowlanego Józef Urbaniak, ul. Angowicka 52A, 89-600 Chojnice z ceną 5 265 934,04 zł (bez podatku VAT) na wybudowanie budynku wraz z infrastrukturą położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 9 oceniając ją jako najkorzystniejszą w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie z wolnej ręki, gdyż w prowadzonych poprzednio kolejno 2 postępowaniach o udzielenie tego zamówienia, a oba przeprowadzone były w trybie przetargu ograniczonego, nie wpłynęły na nie żadne wnioski o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu. Przedstawiona oferta pozwala w naszej ocenie zrealizować to zamówienie. Tego dnia podpisaliśmy także umowę na roboty budowlane z w/w firmą. Od jesieni 2007 trwają prace budowlane na budowie.
 • 20.08.2008r. – Tego dnia ukazało się w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nasze ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane przy budowie 24 – mieszkaniowego budynku położonego w Chojnicach przy ul. Kartuskiej 3.
 • 22.09.2008r. – W tym dniu dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na wybudowanie „Kartuskiej 3” – Zakładu Ogólnobudowlanego Józef Urbaniak z siedzibą: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka 52A, który zaoferował cenę brutto: 3 869 167,47 zł.
 • 15.10.2008r. – Zgodnie z umową zakończyła się budowa 32-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 9.
 • listopad 2008r. – Rozpoczęła się budowa 24-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 3.
 • 10.12.2009r. – Zgodnie z umową zakończyła się budowa 24-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 3.
 • październik 2016r. – Rozpoczęła się budowa 24-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 5.
 • 31.10.2017r. – Zakończyła się budowa 24-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 5.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi

Chojnickie TBS Sp. z o.o. od 1.04.1998 r. administruje nieruchomościami zabudowanymi, położonymi w Chojnicach przy: ul. Świętopełka 10, ul. Dworcowa 13 a, ul. Mickiewicza 12 a, pl. Niepodległości 5 – w celu zagwarantowania sprawnego zarządzania przekazanymi nieruchomościami, oraz aby poprzez przekazanie zysków z wynajmu, umożliwić Towarzystwu wykonywanie działalności statutowej. W ramach zarządzania nieruchomościami, Spółka jest inwestorem szeregu robót remontowych mających na celu utrzymanie tych nieruchomości w należytym stanie technicznym.