Ogłoszenia

 1. Szczegółowe informacje z MOPS-u odnośnie  tzw. „dopłaty do czynszu” tj. kryteria i wymagania do pobrania TUTAJ.
 2. UWAGA! Niedawno weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.
  Wniosek należy pobrać i złożyć w MOPS Chojnice, pl. Niepodległości 7 (tel. 52 397 71 21).
  Dodatek mieszkaniowy z tzw. „dopłatą do czynszu” przysługuje, gdy spełniamy kryteria i wymagania opisane w ustawie.
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS Chojnice. Podstawa prawna – wypis z ustawy TUTAJ.
 3. W związku z uruchomieniem usługi powiadamiania SMS przez internet, osoby zainteresowane otrzymywaniem od nas informacji SMS dotyczących usługi zarządzania nieruchomością proszeni są o dostarczenie do biura lub na nasz e-mail wypełnionego druku „Zgody na powiadomienia SMS”. Do pobrania TUTAJ, zakres otrzymywanych informacji TUTAJ.
 4. Chojnickie TBS Sp. z o.o. informuje, że może wynająć zainteresowanym osobom miejsca parkingowe przy ul. Rzepakowej 5B od strony drugiego szlabanu. Koszt najmu 80zł/miesiąc netto.  Wzór umowy najmu TUTAJ, Załącznik do umowy TUTAJ.
 5. Zasady rozliczania się za ciepło, wodę i kanalizację z indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych obowiązujące w Chojnickim TBS Sp. z o.o. przyjęte uchwałą nr 3 z 13.12.2010r. Rady Nadzorczej Chojnickiego TBS Sp. z o.o.
 6. Regulamin porządku domowego obowiązujący w Chojnickim TBS Sp. z o.o. z dnia 25.09.2013r.