Informacje podstawowe

Status prawny, udziałowcy i akcjonariusze

Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 133 poz. 654 z późniejszymi zmianami), Ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu Cywilnego, przepisów Kodeksu Handlowego oraz postanowień aktu założycielskiego z późniejszymi zmianami lub każdej innej ustawy wydanej w ich miejsce. Wszystkie udziały w spółce objął jedyny wspólnik – Gmina Miejska Chojnice.

Cele i zadania

Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest rozszerzenie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania, poprzez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. W tej działalności Towarzystwo ma, w miarę swych możliwości, na względzie również sytuację i finansową rodzin ubiegających się o mieszkanie w zasobach Towarzystwa. Chojnickie TBS Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, działającą „non profit”, przeznaczającą swoje dochody na budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatację na zasadach najmu. Poza tym zarządzamy własnymi nieruchomościami z lokalami użytkowymi, które wynajmujemy oraz obcymi nieruchomościami, także wspólnotami mieszkaniowymi.

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Towarzystwa jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Kadra zarządzająca

Rada Nadzorcza. Zgromadzenie Wspólników powołało na członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

 • Zdzisław Stormann – dyrektor wydziału w Urzędzie Gminy Chojnice,
 • Witold Gmurowski – oficer Wojska Polskiego na emeryturze,
 • Agnieszka Buchwald – pracownik Urzędu Miasta Chojnice.

Komisja Mieszkaniowa. Zgromadzenie Wspólników powołało na członków Komisji następujące osoby:

 • Jolanta Podolska – długoletni pracownik Wydziału Komunalnego w Urzędzie Miasta Chojnice,
 • Mirosław Janowski – członek Zarządu Miasta Chojnice kadencji 1994 – 98, przewodniczący Rady Miejskiej Chojnic od 2002 roku.

Pracownicy:

 • Jarosław Słomiński – wykształcenie wyższe techniczne, licencja zawodowa uprawniająca do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy; Prezes Zarządu odpowiedzialny za całokształt działań TBS-u,
 • Jacek Wróblewski – wykształcenie wyższe ekonomiczne, odpowiedzialny za finanse, windykację czynszu oraz sprawy bieżące biura,
 • Janusz Franckowski – wykształcenie wyższe techniczne, odpowiedzialny w Spółce za prowadzenie administracji zasobów, zarządzanie nieruchomościami, marketing Spółki.

Partnerzy:

 • „TWÓJ OGRODNIK” Marcin Pestka – bieżące utrzymanie terenów wokół budynków,
 • Wioletta Kortas VIOLET- bieżące utrzymanie budynków,
 • ECO-TECH Usługi Instalacyjne Sebastian Pestka – pogotowie techniczne w zakresie instalacji elektrycznych,
 • Mirosław Janowski Zakład Instalacji Sieci Sanitarnych – pogotowie techniczne w zakresie instalacji sanitarnych,
 • Agnieszka Rolbiecka – radca prawny, Kancelaria Prawnicza w Chojnicach, ul. Młyńska 15, http://www.kancelariachojnice.pl/ – obsługa prawna, doradztwo podatkowe i prowadzenie księgowości,
 • Jakub Piotrowski – radca prawny, Kancelaria Prawnicza w Chojnicach, ul. Młyńska 15, http://www.kancelariachojnice.pl/ – obsługa prawna.

Sposób działania Chojnickiego TBS Sp. z o.o.

W ramach posiadanych środków Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. deklaruje:

 • zaspokajać potrzeby mieszkaniowe swoich najemców poprzez realizowanie nowych budynków, dostarczając tym samym samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu,
 • wykonywać systematycznie remonty i konserwacje budynków, podwyższając tym samym standard i estetykę majątku,
 • dbać o infrastrukturę zgodnie z jej przeznaczeniem i wymaganiami w tym zakresie,
 • podnosić kwalifikacje pracowników,
 • wykonywać badania zadowolenia najemców i wychodzić naprzeciw ich uzasadnionym oczekiwaniom.

Można nam wierzyć, ponieważ:

 • jesteśmy wiarygodnym i przyjaznym TBS-em najpełniej realizującym potrzeby mieszkaniowe swoich Najemców,
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę zapewniającą profesjonalną obsługę czułą na bolączki swoich Najemców,
 • posiadamy oraz będziemy pozyskiwać atrakcyjne tereny do budowy naszych nowych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą im towarzyszącą.

Konsekwentnie dążymy do podwyższania jakości naszych usług w kierunku polepszania warunków mieszkaniowych naszych najemców, planować i realizować nowe inwestycje z ciekawymi architektoniczno – przestrzennymi rozwiązaniami. Pomagamy najemcom zamieszkałym i przyszłym, w tworzeniu nowego modelu korzystania z majątku, ukierunkowując ich działanie na „tory”, że nasz dom to nasze osiedle, w którym gospodarzem prowadzącym do osiągnięcia zamierzonych celów jest Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Powyższe cele są przełożone w ramach posiadanych środków na działalność gospodarczą i inwestycyjną TBS-u. Stawiając na jakość badamy stopień zadowolenia klienta z pracy TBS – u, dla własnego doskonalenia i motywacji do utrzymania najwyższego poziomu usług. Na bieżąco monitorujemy oczekiwania i potrzeby klientów.