Rejestr zmian BIP

04.04.2023 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami wraz z urządzeniami budowlanymi. Poprzednie ogłoszenie z dnia 23.03.2023r. zostało unieważnione.

23.03.2023 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami wraz z urządzeniami budowlanymi.

24.02.2023 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych, wskaźników odtworzeniowych i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2022.

03.11.2022 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu naprawy murków oporowych i modernizacji terenu wokół wejść do budynku Kościerska 9.

14.06.2022 – W dziale „Poradnik” uaktualniono tabelę pokazującą zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

06.06.2022 – W dziale „Przetargi”dodano informację o unieważnieniu przetargu Nr 1/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami wraz z urządzeniami budowlanymi.

03.06.2022 – W dziale „Przetargi”dodano informację o złożonych ofertach na przetarg Nr 1/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami wraz z urządzeniami budowlanymi.

18.05.2022 – W dziale „Poradnik” uaktualniono tabelę pokazującą zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

31.03.2022 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami wraz z urządzeniami budowlanymi.

11.02.2022 – W dziale „Poradnik” dodano nowy regulamin zamiany używanych mieszkań czynszowych.

11.02.2022 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych, wskaźników odtworzeniowych i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2021.

06.12.2021 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garażu położonego w Chojnicach ul. Wielewska 6.

02.07.2021 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nową uchwałę zarządu w sprawie zasad zasiedlania mieszkań.

17.05.2021 – W dziale „Przetargi” dodano informację o wyborze najkorzystniej oferty na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Kościerska 9.

20.04.2021 – W dziale „Przetargi” dodano wersję edytowalną przedmiarów dla przetargu nieograniczonego na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Kościerska 9.

16.04.2021 – W dziale „Przetargi” dodano zmianę do specyfikacji warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Kościerska 9.

12.04.2021 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Kościerska 9.

15.02.2021 – W zakładce „ogłoszenia”  umieszczono szczegółowe informacje odnośnie możliwości uzyskania tzw. „dopłaty do czynszu”.

09.02.2021 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowe wzory wniosków o wynajęcie mieszkania używanego, nowego oraz o zamianę oraz nowy wzór deklaracji o dochodach .

04.02.2021 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2020.

27.01.2021 – Umieszczono w zakładce „ogłoszenia” informację o wejściu w życie przepisów umożliwiających przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

24.11.2020 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania.

23.11.2020 – Zaktualizowano stronę do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

26.10.2020 – Dostosowano stronę do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

07.02.2020 – W dziale „Ogłoszenia” dodano nowe ogłoszenie dotyczące wystawiania elektronicznych faktur/rachunków za mieszkanie.

29.01.2020 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2019.

27.01.2020 – W dziale „Ogłoszenia” dodano nowe ogłoszenie dotyczące usługi powiadamiania SMS.

11.07.2019 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  odnośnie wartości stawki odtworzeniowej za 1 m² mieszkania oraz warunki jakie jakie muszą spełnić kandydaci na najemców.

07.02.2019 – W dziale „Lokale nie mieszkalne/Oferta” dodano nowe ogłoszenia dotyczące oferty na najem budynku nowo wybudowanego w Chojnicach ul. Kartuskiej 7 oraz najem lokalu „na biuro” w Chojnicach ul. Mickiewicza 12a.

28.01.2019 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Leśna 6.

16.01.2019 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2018.

10.12.2018 – W dziale „Ogłoszenia” dodano nowe ogłoszenie dotyczące najmu nowo wybudowanego sklepu Chojnicach ul. Kartuskiej 7 oraz najmu stanowisk parkingowych przy ul. Rzepakowa 5B.

29.11.2018 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garażu położonego w Chojnicach ul. Wielewskiej 6.

19.10.2018 – W dziale „Lokale mieszkalne/Poradnik uaktualniono „Poradnik”.

16.07.2018 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych.

12.07.2018 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  odnośnie stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania.

11.06.2018 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowe wzory wniosków o wynajęcie mieszkania używanego, nowego oraz o zamianę .

03.04.2018 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia na budowę budynku handlowego położonego w Chojnicach ul. Kartuskiej 7.

21.03.2018 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia przetargu nieograniczone na budowę budynku handlowego położonego w Chojnicach ul. Kartuskiej 7.

21.03.2018 – W dziale „Lokale mieszkalne/Poradnik uaktualniono „Poradnik”.

09.03.2018 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Leśna 6.

20.02.2018 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie dotyczące informacji o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku handlowego położonego w Chojnicach ul. Kartuskiej 7.

19.02.2018 – W dziale „Lokale mieszkalne/Galeria”  założono nową galerię „Kartuska 5 – finał”.

14.02.2018 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2017.

06.02.2018 – W dziale „Przetargi” i „Ogłoszenia” dodano nowe ogłoszenie dotyczące zbierania ofert stałej współpracy w zakresie utrzymania terenów zielonych na działkach spółki. .

31.01.2018 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ocieplenia budynku położonego w Chojnicach ul. Leśna 6.

24.01.2018 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku handlowego położonego w Chojnicach ul. Kartuskiej 7.

11.10.2017 – W  dziale „Lokale mieszkalne/Oferta” dodano informacje odnośnie planowanej budowy nowego budynku Karsińska 2.

07.09.2017 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garażu położonego w Chojnicach ul. Rzepakowa 5B.

08.08.2017 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garażu położonego w Chojnicach ul. Wielewskiej 6

06.07.2017 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  odnośnie stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania.

17.05.2017 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ocieplenia elewacji i stropu nad piwnicą budynku ul. Leśna 6 w Chojnicach.

16.05.2017 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowe wzory wniosków o wynajęcie mieszkania używanego, nowego oraz o zamianę .

26.04.2017 – W dziale „Lokale mieszkalne/Galeria”   dodano aktualne zdjęcia z budowy.

26.04.2017 – W dziale „Przetargi” dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ocieplenia elewacji i stropu nad piwnicą budynku ul. Leśna 6 w Chojnicach.

07.03.2017 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowe wzory wniosków o wynajęcie mieszkania używanego, nowego oraz o zamianę.

20.12.2016 – W dziale „Lokale mieszkalne/Galeria”  założono nową galerię „Kartuska 5” z aktualnymi zdjęciami z budowy.

26.07.2016 – W dziale „Przetargi” dodano rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na budowę budynku mieszkalnego 24 rodzinnego położonego w Chojnicach ul. Kartuskiej 5 wraz infrastrukturą.

06.07.2016 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  odnośnie stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania.

04.07.2016 – W dziale „Przetargi” dodano wyjaśnienia nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku mieszkalnego 24 rodzinnego położonego w Chojnicach ul. Kartuskiej 5 wraz infrastrukturą.

19.01.2017 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2016.

25.02.2016 – W dziale „Lokale mieszkalne/Poradnik” dodano wyjaśnienia nowych zasad najmu oraz w dziale „Lokale mieszkalne/Oferta” dodano informacje odnośnie planowanej budowy nowego budynku Kartuska 5.

22.01.2016 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowe wzory wniosków o zamianę mieszkania.

22.01.2016 – W dziale „Ogłoszenia” oraz „O spółce/Aktualności” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące oferty pracy w Chojnickim TBS Sp. z o.o.

21.01.2016 – W dziale „Lokale mieszkalne/Poradnik uaktualniono „Poradnik”.

20.01.2016 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowe wzory wniosków o wynajęcie mieszkania używanego oraz nowego .

15.01.2016 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania i informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 w roku 2015.

14.01.2016 – W dziale „Ogłoszenia” oraz „O spółce/Aktualności” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące rozpoczęcia zbierania wniosków  na najem lokalu mieszkalnego w budynku Kartuska 5.

13.01.2016 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowe wzory wniosków o wynajęcie mieszkania używanego oraz nowego i deklarację o dochodach składaną przez naszych najemców co 2 lata.

07.12.2015 – W dziale „Lokale mieszkalne/Do pobrania”  umieszczono nowy wzór wniosku i deklarację o dochodach.

14.10.2015 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garażu położonego w Chojnicach ul. Rzepakowa 5B.

15.07.2015 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje  o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w II półroczu 2015.

02.06.2015 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garaży położonych w Chojnicach ul. Wielewska 6.

20.01.2015 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenia dotyczące przetargów na najem lokalu użytkowego – biuro położonego w Chojnicach ul. Mickiewicza 12a i na najem lokalu użytkowego – sklep położonego w Chojnicach ul. Wielewska 4.

17.09.2014 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w II półroczu 2014.

15.09.2014 – W dziale „Lokale niemieszkalne/oferta” umieszczono nową ofertę na najem lokalu użytkowego położonego w Chojnicach ul. Świętopełka 10.

15.09.2014 – W dziale „Lokale niemieszkalne/oferta” umieszczono nową ofertę na najem lokalu użytkowego położonego w Chojnicach Plac Niepodległości 5.

15.09.2014 – W dziale „Lokale mieszkalne/oferta” oraz „O spółce/Aktualności” umieszczono nową ofertę na najem lokalu mieszkalnego położonego w Chojnicach ul. Wielewska 4/15.

22.08.2014 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Chojnicach ul. Świętopełka 10.

12.08.2014 – W dziale „Przetargi” umieszczono ogłoszenie o zmianie SIWZ w zamówieniu dotyczącym przetargu na rozbudowę i przebudowę budynku w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10.

29.07.2014 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu na rozbudowę i przebudowę budynku w Chojnicach przy ul. Świętopełka 10.

09.07.2014 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garażu położonego w Chojnicach ul. Wielewska 6.

03.07.2014 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont kanalizacji zewnętrznej odprowadzającej wody i ścieki z nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka 10.

16.06.2014 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przetargu na remont kanalizacji zewnętrznej odprowadzającej wody i ścieki z nieruchomości położonej przy ul. Świętopełka 10.

12.03.2014 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przydziału lokalu mieszkalnego ul Kartuska 3/11 przez Komisję mieszkaniową.

05.03.2014 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przydziału lokali mieszkalnych ul. Rzepakowa 5B/16, ul. Kartuska 3/1 oraz ul. Rzepakowa 5B/23 przez Komisję mieszkaniową.

18.02.2014 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem garaży położonych w Chojnicach ul. Rzepakowa 5B.

10.02.2014 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w I półroczu 2014.

27.01.2014 – W dziale „Lokale mieszkalne” dodano nowy regulamin zamiany mieszkań używanych uchwalony przez radę nadzorczą w dniu 27.01.2014.

05.12.2013 – W dziale „Przetargi” umieszczono nowe ogłoszenia dotyczące przetargów na najem lokali użytkowych położonych w Chojnicach ul. Mickiewicza 12a oraz ul. Świętopełka 10.

13.11.2013 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przydziału lokalu mieszkalnego ul. Rzepakowa 5A/21 przez Komisję mieszkaniową.

29.10.2013 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem  lokalu użytkowego (sklep) położonego w Chojnicach przy ul. Wielewskiej 4.

09.10.2013 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem  garażu nr 1.

15.07.2013 – W dziale „Ogłoszenia” dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę garażu, parkingów z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą Chojnice ul. Rzepakowa.

04.07.2013 – W dziale „Ogłoszenia” dodano ogłoszenie dotyczące roztrzygnięcia przetargu na budowę garażu, parkingów z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą Chojnice ul. Rzepakowa.

25.06.2013 – W dziale „Ogłoszenia” dodano ogłoszenie odnośnie zmiany systemu odpierania odpadów komunalnych.

18.06.2013 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w I półroczu 2013.

12.06.2013 – W dziale „Ogłoszenia” dodano ogłoszenie dotyczące przetargu na budowę garażu, parkingów z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą Chojnice ul. Rzepakowa, Zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.06.2013 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na budowę garażu, parkingów z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą Chojnice ul. Rzepakowa.

15.03.2013 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem lokalu użytkowego znadującego się na ul. Dworcowa 13a..

07.01.2013 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące przetargu na najem  garażu nr 7.

25.10.2012 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenia dotyczące przetargu na najem nowo wybudowanych garaży.

12.10.2012 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące terminu zakończenia zbierania wniosków na najem lokalu mieszkalnego znadującego się na ul.Wielewskiej 4/6..

09.10.2012 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące składania wniosku na najem lokalu mieszkalnego znadującego się na ul.Wielewskiej 4/6..

28.03.2012 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące składania wniosku na najem lokalu mieszkalnego znadującego się na ul.Kartuska 9/5..

06.03.2012 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w I półroczu 2012.

02.02.2011 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w I półroczu 2011.

08.09.2010 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenie dotyczące składania wniosku na najem lokalu mieszkalnego znadującego się na ul.Wielewskiej 4/8..

03.08.2010 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w II półroczu 2010.

09.07.2010 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenia dotyczące przetargu na najem lokali użytkowych znadujących się w przyziemniu na ul. Mickiewicza 12a..

24.06.2010 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenia dotyczące przetargu na najem lokalu użytkowego znadującego się przyziemniu na ul. Mickiewicza 12a..

07.05.2010 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenia dotyczące przetargu na najem nowo wybudowanych garaży.

04.03.2010 – W dziale „Ogłoszenia” umieszczono nowe ogłoszenia dotyczące wolnych lokali użytkowych w spółce.

04.02.2010 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w I półroczu 2010, dział „Aktualności” uaktualniono.

18.08.2009 – W dziale „Ogłoszenia” dodano „regulamin porządku domowego” obowiązujący w Chojnickim TBS Sp. z o.o..

14.08.2009 – W dziale „Galeria” dodano zdjęcia z budowy budynku Kartuska 3.

14.07.2009 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w II półroczu 2009.

19.06.2009 – W dziale „Druki” dodano nowe wzory wniosków o wynajęcie mieszkania w zasobach Chojnickiego TBS Sp. z o.o.

10.06.2009 – W dziale „Poradnik” dodano nowe zasady zasiedlania mieszkań – Kryteriów i trybu przyznawania mieszkań dla konkretnych najemców w Chojnickim TBS.

03.06.2009 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje dotyczącą Kryteriów i trybu przyznawania mieszkań dla konkretnych najemców w Chojnickim TBS.

03.06.2009 – W dziale „Firma” uaktualniono: informacje dotyczącą pracowników Chojnickiego TBS, godzin otwarcia biura.Została zauktualizowana stopka strony dotycząca redaktora serwisu.

06.05.2009 – W dziale „Galeria” dodano zdjęcia z budowy budynku Kartuska 3, w dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2.

09.02.2009 – W dziale „Galeria” dodano stronę „Kartuska 3” i umieszczono na niej zdjęcia z budowy tegoż budynku.

05.01.2009 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w I półroczu 2009.

30.10.2008 – W „Galerii” dodano zestaw 20 fotografii przedstawiajšcych zakończonš budowę „Kartuskiej 9” – otoczenie i wnętrza.

10.08.2008 – W „Galerii” dodano link do filmu umieszczonego na youtube.pl, przedstawia on widoki z osiedla Wielewska oraz Kartuska w Chojnicach.

03.07.2008 – Na wszystkich stronach witryny zostały uaktualnione dane o wysokości kapitału zakładowego, na stronie „Poradnik” uaktualniono dane o kosztach utrzymania mieszkania na Wielewskiej 2 oraz dane o progu dochodowym dla poszczególnych wielkości gospodarstw w II półroczu 2008, na stronie ze zdjęciami z budowy „Kartuska 9” dodano wykonane w 06/2008.

21.04.2008 – Na stronie „Kartuska 9” w dziale „Galeria zdjęć” wstawiono kolejne zdjęcia z budowy za okres do 9.04.2008; w dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2; uaktualniono treść działu „Aktualności”.

21.02.2008 – Na stronie „Druki” umieściliśmy nowe wzory druków wniosków o wynajęcie mieszkań. Odrębny dla nowobudowanych mieszkań, odrębny dla używanych. Uaktualniono treść działu „Aktualności” i „Działalność”.

09.02.2008 – Na wszystkich stronach witryny w tzw. winiecie została uaktualniona wartość kapitału zakładowego; na głównej stronie dodana została informacja o zakresie działania firmy i jej ofercie; na stronie „Informacje o firmie” rozbudowano informacje o zakresie działania firmy.

24.01.2008 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2, o wysokości progów dochodowych oraz stawki wartości odtworzeniowej za 1 m² mieszkania w I półroczu 2008; w dziale „Galeria zdjęć” na stronie „Kartuska 9” umieszczono zdjęcia z budowy tegoż budynku.

08.10.2007 – W dziale „Ogłoszenia” usunięto informację o jednym z dwóch pustostanów; w dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o kosztach utrzymania lokalu na Wielewskiej 2 oraz o kolejnym budynku zaplanowanym do wybudowania od jesieni 2008; w dziale „Druki” uaktualniono informacje o sposobie wypełniania oraz umieszczono nowy wzór wniosku.

27.08.2007 – W dziale „Aktualności” umieściliśmy informację o dacie zakończenia zbierania wniosków i ich aktualizacji dot. budynku „Kartuska 9” w Chojnicach.

22.08.2007 – W dziale „Ogłoszenia” oraz „Aktualności” umieściliśmy informację o wyborze oferty na wybudowanie 32-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 9.

14.08.2007 – W dziale „Poradnik” umieszczono linki do plików z regulaminami zmiany, zamiany i zasiedlania używanych mieszkań; w „Informacjach o firmie” uaktualniono składy Rady Nadzorczej i Komisji Mieszkaniowej.

07.07.2007 – W dziale „Poradnik” uaktualniono informacje o średnich kosztach utrzymania 47 – metrowego mieszkania oraz podano wartości wskaźnika odtworzenia 1 m² w II półroczu 2007 dla Chojnic i obowiązujące w II półroczu 2007 progi dochodowe w woj. pomorskim.

14.06.2007 – W dziale „Ogłoszenia” wprowadzono informację o przetargu ograniczonym na budowę 32-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 9. Uaktualniono informacje w „Poradniku”.

21.05.2007 – W dziale „Ogłoszenia” wprowadzono informację o przetargu ograniczonym na budowę 32-mieszkaniowego budynku przy ul. Kartuskiej 9. W dziale „Galeria zdjęć” zmieniono przybliżoną datę rozpoczęcia budowy „Kartuskiej 9”.

21.03.2007 – W dziale „Ogłoszenia” wprowadzono informację o przetargu na najem lokalu przy ul. Mickiewicza 12 (stadion „Chojniczanki”).

12.03.2007 – Uaktualnienie „Poradnika” o dane dotyczące średniego rachunku za 47 – metrowe mieszkanie.

23.02.2007 – Zaktualizowanie wszystkich stron witryny BIP Chojnickiego TBS Sp. z o.o. pod kątem spełniania wymogów dla BIP.