Przetargi

  1. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 24 mieszkaniami wraz z urządzeniami budowlanymi”

         Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

         https://ezamowienia.gov.pl/pl

         Identyfikator postępowania:

         ocds-148610-77932323-d20e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

         Numer zamówienia:

          2023/BZP 00163024

         Urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne:

         Pliki kosztorysujące