Przetargi

Chojnickie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg ograniczony na najem garaż pod następującymi warunkami:

1. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie najemcy lokali mieszkalnych z zasobów Chojnickiego TBS Sp. z o.o., którzy:
• akceptują warunki przetargu i umowy,
• nie zalegali na 30-11-2023r. z opłatami za wynajmowane lokale od Chojnickiego TBS Sp. z o.o. więcej niż 400,00zł
• nie wynajmują garażu w zasobach Chojnickiego TBS Sp. z o.o. lub inne osoby z nimi zamieszkujące nie wynajmują garażu w zasobach Chojnickiego TBS Sp. z o.o.
2. Do przetargu ograniczonego przeznaczony jest garaż o nr 13 o powierzchni użytkowej 15m2, poło-żony w Chojnicach przy budynku ul. Wielewskiej 6. W garażu po podpisaniu umowy u dostawcy można korzystać z indywidualnie opomiarowanej energii elektrycznej.
3. W wynajętym garażu mogą być przechowywane samochody i inne pojazdy osób wynajmujących garaż i osób z nimi zamieszkujących.
4. Przetarg jest jawny, odbywa się jako ustna licytacja.
5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z zainteresowanymi udziałem w przetargu jest Janusz Franckowski tel. 52 3979116.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 14-12-2023 roku o godzinie 17:30 w świetlicy położonej w budynku spółki przy ul. Wielewskiej 4.
7. Czynsz płacony będzie z uwzględnieniem zapisów umowy najmu
• Licytacja zaczyna się od ceny wywoławczej 175,45 zł/miesiąc/garaż z pierwszym postąpieniem 4,55 zł i każdym dalszym postąpieniem o wielokrotność kwoty 5,00 zł.
• Najniższą ceną najmu lokalu jest cena wywoławcza.
• Do wylicytowanej ceny będzie doliczony należny podatek VAT: dzisiaj w wysokości 23%.
8. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną bezpośrednio po licytacji.
9. Wygrywający przetarg ma obowiązek zawarcia umowy najmu wg wzoru będącego załącznikiem do niniejszych warunków bezpośrednio po licytacji. Po upływie tego terminu przyjmuje się, że wygry-wający przetarg zrezygnował z zawarcia umowy najmu garażu.
10. Najem lokalu rozpoczyna się od dnia oznaczonego w umowie najmu.
11. Załączony wzór umowy najmu garażu stanowi integralną część warunków przetargu.
Umowa najmu do pobrania TUTAJ.