Zarządzane nieruchomości

Chojnickie TBS Sp. z o.o. od 1.04.1998 r. administruje nieruchomościami zabudowanymi, położonymi w Chojnicach przy: ul. Świętopełka 10, ul. Dworcowa 13 a, ul. Mickiewicza 12 a, pl. Niepodległości 5 – w celu zagwarantowania sprawnego zarządzania przekazanymi nieruchomościami, oraz aby poprzez przekazanie zysków z wynajmu, umożliwić Towarzystwu wykonywanie działalności statutowej. W ramach zarządzania nieruchomościami, Spółka jest inwestorem szeregu robót remontowych mających na celu utrzymanie tych nieruchomości w należytym stanie technicznym. Rozliczenia zużywanych mediów przez naszych najemców lokali mieszkalnych odbywają się na podstawie przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki zasad. Ich tekst jest tutaj.

Budynki mieszkalne będące własnością Spółki
- ul. Rzepakowa 5A, 5B
- ul. Wielewska 2, 4, 6, 8
- ul. Kartuska 11, 9, 3

Budynki mieszkalne Wspólnot Mieszkaniowych
- ul. Leśna 2, 4, 6

Budynki niemieszkalne będące własnością Spółki
- ul. Mickiewicza 12a
- Plac Niepodległości 5
- ul. Świętopełka 10
- ul. Dworcowa 13a