Ogłoszenia

  1. Ogłoszenie dotyczące zmiany systemu odbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców budynków ul. Leśna 2, 4, 6 do pobrania TUTAJ, dla najemców TBS do pobrania TUTAJ.
  2. Zasady rozliczania się za ciepło, wodę i kanalizację z indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych obowiązujące w Chojnickim TBS Sp. z o.o. przyjęte uchwałą nr 3 z 13.12.2010r. Rady Nadzorczej Chojnickiego TBS Sp. z o.o.
  3. Regulamin porządku domowego obowiązujący w Chojnickim TBS Sp. z o.o. z dnia 25.09.2013r.