Ogłoszenia

  1. Chojnickie TBS Sp. z o.o. zbiera oferty stałej współpracy w zakresie utrzymania terenów zielonych położonych w mieście Chojnice na działkach spółki.
    Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 39 79 116 albo ze strony internetowej pod linkami poniżej,

  2. Ogłoszenie dotyczące zmiany systemu odbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców budynków ul. Leśna 2, 4, 6 do pobrania TUTAJ, dla najemców TBS do pobrania TUTAJ.
  3. Zasady rozliczania się za ciepło, wodę i kanalizację z indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych obowiązujące w Chojnickim TBS Sp. z o.o. przyjęte uchwałą nr 3 z 13.12.2010r. Rady Nadzorczej Chojnickiego TBS Sp. z o.o.
  4. Regulamin porządku domowego obowiązujący w Chojnickim TBS Sp. z o.o. z dnia 25.09.2013r.