Ogłoszenia

  1. Informujemy, że zamierzamy wznowić budowę nowych mieszkań czynszowych. Wnioski o ich wynajęcie można składać w siedzibie spółki w Chojnicach ul. Mickiewicza 12a w godzinach pracy biura. Osoby, które złożyły do tej pory wnioski o wynajęcie mieszkań winny je uaktualnić poprzez dostarczenie wniosku na nowym wzorze do pobrania w siedzibie spółki oraz do pobrania TUTAJ.
  2. Ogłoszenie dotyczące zmiany systemu odbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców budynków ul. Leśna 2, 4, 6 do pobrania TUTAJ, dla najemców TBS do pobrania TUTAJ.
  3. Zasady rozliczania się za ciepło, wodę i kanalizację z indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych obowiązujące w Chojnickim TBS Sp. z o.o. przyjęte uchwałą nr 3 z 13.12.2010r. Rady Nadzorczej Chojnickiego TBS Sp. z o.o.
  4. Regulamin porządku domowego obowiązujący w Chojnickim TBS Sp. z o.o. z dnia 25.09.2013r.